ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน