ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน