ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.81 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.34 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.19 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 59.83 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58.9 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 55.75 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51.28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.27 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 49.43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 49.26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 48.71 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 46.28 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 46.18 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 43.03 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 39.48 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 33.42 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 32.17 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน