ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน