ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.14 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.9 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.84 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.74 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.68 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่จอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.3 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน