ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน