ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.46 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.52 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.37 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 52.07 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.3 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน