ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน