ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพะมอลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน