ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน