ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน