ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน