ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน