ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน