ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน