ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่สุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน