ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 13  
17 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 13  
18 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน