ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน