ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน