ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดงใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน