ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.8 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.4 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.1 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเครอะบอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.1 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58.2 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.6 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน