ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเครอะบอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน