ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.25 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน