ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน