ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 47.8 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน