ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กองคา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แพ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน