ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กองคา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.5 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน