ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 36 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน