ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน