ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.98 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.65 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.32 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.32 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.98 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58.65 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 57.98 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 55.98 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44.97 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน