ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน