ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.1 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.9 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน