ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าโปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน