ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.49 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.48 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.15 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.49 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.48 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.81 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่จอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.81 เงิน 14  
15 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.48 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.64 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.32 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.65 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.82 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน