ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.6 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน