ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน