ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.1 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 53.9 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน