ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน