ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน