ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน