ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน