ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
11 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน