ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน