ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22.5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 17.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 17.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 7.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 2.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน