ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน