ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน