ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน