ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.1 ทอง 6  
7 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.9 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน