ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.1 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.1 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.1 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน