ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.3 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน